Cartea tehnică a construcției

007-home-1

Ce înseamnă cartea tehnica a construcției?

Cartea tehnica a  construcției reprezinta un dosar care conține toate documentele din timpul execuției si anume:

  • autorizația de construire;
  • proiectul;
  • procese verbale de lucrări ascunse;
  • procesul verbal de recepție al construcției etc.

001-note

Procesele verbale de lucrări ascunse se întocmesc pentru: structura de rezistenta, instalații, zidarii, pereți de compartimentare din gips carton, hidroizolații, termoizolații si orice alte lucrări de finisaje interioare. Diriginții de șantier nu au doar calificare pe structura de rezistenta ci si pentru cele enumerate mai sus. Foarte rar am întâlnit însă, în practică, procese verbale pentru toate acestea. De regula este acoperita numai partea de structura de rezistenta urmând ca restul sa fie lăsate în seama echipelor de “meseriași”!

In multe cazuri, chiar însăși cartea construcției este ceva lăsat la voia întâmplării.

004-engineerCare este obligația dirigintelui de șantier?

Deși unii diriginți de șantier vor spune ca nu e treaba lor sa întocmească cartea construcției,  procedura prin care ei sunt autorizați spune clar la articolul 44, punctul 17: “preiau toate documentele de la constructor și proiectant și completează cartea tehnica a construcției….” – vezi în pdf-ul acesta!

Mai nou fiecare construcție necesita urmărirea de către un diriginte de șantier:

(3)Verificarea calității lucrărilor executate pentru realizarea construcțiilor şi a intervenţiilor la construcţiile existente, pentru care se emit, în condiţiile legii, autorizaţii de construire sau de desfiinţare, este obligatorie şi se efectuează de către investitori prin diriginţi de şantier autorizaţi, angajaţi ai investitorilor, şi prin responsabili tehnici cu execuţia autorizaţi, angajaţi ai executanţilorArticolul 13 aliniatul 3 din legea 10, actualizata in 2015!

La ce folosește cartea tehnică a construcției?

Este obligatoriu prin lege ca orice construcție indiferent când a fost realizata sa aibă un dosar cu documente și un jurnal de evenimente în care sa se consemneze  degradări, avarii, intervenții, modificări pe parcursul exploatării construcției.

Practic este pașaportul construcției la care se adaugă dosarul ei medical. Este cel mai important document pe care ar trebui sa-l verifice cineva la cumpărarea unui imobil!

Alte articole:

Astept intrebarile!

One thought on “Cartea tehnică a construcției”

%d bloggers like this: