Intervenții la casele vechi

Intervenții la casele vechi

Una dintre activitățile noastre de la firma constă în expertizarea clădirilor existente pentru autorizarea diverselor intervenții. Legislația actuala, prevede, că pentru orice intervenție asupra unei clădiri existente, mai putin pentru lucrări de finisaje interioare, cum ar fi: gresie, faianța, rigips, vopsitorii lavabile etc., este necesara realizarea unei expertize tehnice. O expertiza tehnica se poate face doar de către un expert tehnic avizat de Ministerul Lucrărilor Publice, al Construcțiilor, sau cum se mai numește în ziua când citiți articolul asta.

Avem o serie de articole în care discutam câteva situații posibile și des întâlnite în practica, referitoare la intervențiile la clădirile existente fie case fie apartamente.
2.Intervenții la casele vechi

Dacă doriți să faceți o recompartimentare, consolidare, extindere sau supraetajare a unei case vechi,  aveți  nevoie de un proiect tehnic bazat pe o expertiză tehnică. Pașii de urmat pentru o astfel de situație:

  • contactați un arhitect și îi cereți sa vă întocmească documentația pentru obținerea certificatului de urbanism; s-ar putea să fie nevoie sa faceți un cadastru sau sa obțineți câteva hârtii de la primărie, arhitectul vă va informa;
  • după ce obțineți certificatul de urbanism arhitectul trebuie sa organizeze câteva întâlniri de coordonare cu expertul tehnic şi cu inginerii de structură și instalații, pentru a putea pune la punct un plan de intervenții optim; acest pas este foarte important, pentru ca o lipsa de coordonare duce la întârzieri mari și la munca inutila; pe baza planului de arhitectura care propune soluţia de modificare a funcțiunilor se întocmește expertiza tehnica și proiectul de autorizație de construire.
  • se obține avizul de la Inspectoratul Teritorial in Construcții
  • se obține autorizația de construire

Ce trebuie sa mai știți despre intervențiile la clădiri existente:

  • exista persoane care susțin ca certificatul de urbanism se poate obține chiar de către proprietar fără alta documentație din partea arhitectului și este adevarat, se poate, dar eu nu recomand asta pentru ca arhitectul știe mai bine cum sa formuleze cerința fără sa lase loc la interpretări;
    spre exemplu: un client a venit la noi cu un proiect pentru demolare partiala si reconfigurare, supraetajare ale unei case vechi; toate bune și frumoase, numai ca si-a scos singur certificatul de urbanism, dar nu si-a scos unul, si-a scos doua, pentru ca asa a fost instruit de cineva de la primărie; in cel pentru demolare scria “demolare partiale corpuri C1, C3 si C4, iar in cel de construire “…demolare parțială și extindere corpuri C1, C2, C3 si C4; la ISC i-au respins avizul pe motiv ca in primul certificat de urbanism nu scrie și despre corpul C2; dacă ar fi venit direct la arhitect acest lucru ar fi fost evitat.
  • de regula, casele din oraș au probleme de alipire cu alte clădiri vecine; în situația in care faceți un proiect de extindere, mansardare, etajare etc., in certificatul de urbanism o sa aveți, mai mult ca sigur, de luat un aviz de la Inspectoratul de Stat in Construcții; avizul se ia pe baza proiectului de autorizație de construcție și a expertizei tehnice, expertiză care trebuie să conțină și fotografii ale clădirilor vecine alipite, atât din exterior cât și din interior; aceste fotografii sunt necesare, pentru  cazul în care vecinul depune o reclamație că din cauza lucrărilor de intervenție i-a fisurat vreun perete sau s-au produs alte daune, având astfel o mărturie a stării inițiale a peretelui;
  • expertiza tehnica stabilește și măsurile ce se vor adopta pentru sistemul de fundare, dacă este cazul, în zona de alipire cu alte clădiri, măsuri care de multe ori implica diverse probleme legate de adâncimea de fundare a clădirilor vecine; din acest motiv va recomand ca alegerea expertului sa fie realizata împreună cu și/sau la recomandarea inginerului de structura, pentru ca o colaborare strânsă intre cele doua părți este absolut necesara;

Alte articole legate de apartamente și case:Ce este certificatul de urbanism – extras din legea 50/1991 – o gasiti aici http://www.isc-web.ro/sites/default/files/lege/l50.pdf

Art. 6. – (1) Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autorităţile prevăzute la art. 4, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz, avizate şi aprobate potrivit legii, fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor şi construcţiilor existente la data solicitării şi stabilesc cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcţie de specificul amplasamentului, precum şi lista cuprinzând avizele şi acordurile legale, necesare în vederea autorizării.

(2) Certificatul de urbanism se emite de autorităţile prevăzute la art. 4, abilitate să autorizeze lucrările de construcţii, şi se eliberează solicitantului în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii, menţionându-se în mod obligatoriu scopul emiterii acestuia. (3) Certificatul de urbanism se semnează de către preşedintele consiliului judeţean sau de primar, după caz, de secretar şi de arhitectul-şef sau de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului din aparatul propriu al autorităţii administraţiei publice emitente, responsabilitatea emiterii acestuia revenind semnatarilor, potrivit atribuţiilor stabilite conform legii.

(4) În vederea eliberării certificatului de urbanism solicitantul – orice persoană fizică sau juridică interesată-se va adresa autorităţilor prevăzute la art. 4 cu o cerere care va cuprinde atât elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită certificatul de urbanism, cât şi elementele care definesc scopul solicitării.

(5) Certificatul de urbanism nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii.

(6) Certificatul de urbanism se emite, potrivit legii, şi în vederea concesionării de terenuri, a adjudecării prin licitaţie a proiectării lucrărilor publice în faza “Studiu de fezabilitate” şi pentru cereri în justiţie şi operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliară atunci când operaţiunile respective au ca obiect împărţeli ori comasări de parcele solicitate în scopul realizării de lucrări de construcţii, precum şi constituirea unei servituţi de trecere cu privire la un imobil. Operaţiunile juridice menţionate se efectuează numai în baza certificatului de urbanism, iar nerespectarea acestor prevederi se sancţionează cu nulitatea actului.