Seismicitatea globala

Seismologia inginerească este aceea parte a seismologiei care studiază cauzele cutremurelor şi transferă construcţiilor influenţa parametrilor mişcării seismice. Ingineria seismică reprezintă una din cele mai importante părţi a dinamicii construcţiilor având ca prim obiectiv analiza comportării construcţiilor la acţiunile seismice….