proiect

1 post

Obligațiile și drepturile proiectanților

Proiectanții de construcții răspund de îndeplinirea următoarelor obligații principale referitoare la calitatea construcțiilor, în conformitate cu Legea 10/1995 privind Calitatea lucrărilor de construcții: precizarea prin proiect a categoriei de importanţă a construcţiei si a clasei de importanta; precizarea prin proiect a duratei de viata proiectata a construcției; asigurarea prin proiecte […]